Sunday, August 10, 2008

President goes to Vinnytsya region

From Ternopil region President Victor Yushchenko went to Vinnytsya region to take a look at restoration works on flooded territories.