Tuesday, May 19, 2009

Working visit to Vinnytsya region

On May 19 President Yushchenko will go to Vinnytsya region with a working visit.