Thursday, February 26, 2009

Consultative meeting on coordination of state authorities' work

On February 27 President Yushchenko will gather a consultative meeting dedicated to coordination of state authorities’ work. Among those invited to the meeting are Prime Minister Yulia Tymoshenko, Verkhovna Rada Speaker Volodymyr Lytvyn, National Bank Chairman Volodymyr Stelmakh, Party of Regions’ Head Viktor Yanukovych.